×
Terug

Login

login.link.forgottenPwd

New User? Sign Up

  • Store your billing and shipping info for faster checkouts.
  • Check purchase history for easier returns and warranties.
  • Create and share wish lists with friends and family.

SIGN UP

Terug
text.header.closeMenu

PRIVACYBELEID & TRANSPARANTIE IN TOELEVERINGSKETEN

PRIVACYBELEID & GEBRUIKSVOORWAARDEN

Hieronder staat het beleid van Pearl Izumi USA weergegeven met betrekking tot de rechten op het gebied van privacy van bezoekers van deze website. We respecteren uw recht op privacy en uw wens om veilig online te kunnen shoppen.

Ons e-mailadres

101 S Taylor Avenue Louisville, CO, 80027 info@pearlizumi.com 800-328-8488 binnen de V.S.


Pearl Izumi USA, Inc. Privacybeleid (wereldwijd)

Dit privacybeleid is ontwikkeld om u te informeren over de werkwijze met betrekking tot de verzameling, het gebruik en de openbaarmaking van gegevens die u mogelijk verstrekt via de websites die in eigendom of beheer zijn van Pearl Izumi USA, Inc. en daaraan gelieerde bedrijven (“Pearl Izumi”) (gezamenlijk de “Sites”)*. Zorg ervoor dat u het gehele privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden (de “Terms”) heeft gelezen voordat u de sites gebruikt of er gegevens op invoert.

Toestemming

Door het gebruik van de sites stemt u in met de voorwaarden van dit privacybeleid. Als u gegevens invoert op de sites, stemt u in met de verzameling, het gebruik en de openbaarmaking van die gegevens overeenkomstig dit privacybeleid.

Verzamelde gegevens

Vrijwillig gedeelde gegevens

Pearl Izumi verzamelt tot uw persoon herleidbare gegevens die u vrijwillig verstrekt (zoals uw naam, geboortedatum, e-mailadres, creditcardgegevens, verzend- en factuuradres, enz.) om u te voorzien van informatie waar u om vraagt, om enquêtes en prijsvragen te houden en om bestellingen af te handelen van producten die u via de sites heeft gekocht.

Automatisch verzamelde gegevens

Pearl Izumi verzamelt ook automatisch uw IP-adres en de adressen van websites waardoor u bent doorverwezen, uw type browser, uw domeinnamen en het tijdstip van uw bezoek aan de website. Deze informatie draagt bij aan een betere online klantervaring voor u op de sites. Pearl Izumi maakt gebruik van cookies om gebruikspatronen te achterhalen en om de weergave van advertenties te regelen en daarnaast om andere functionaliteiten te bieden (zoals het controleren van leeftijd en het “recognizing” van u om sneller in te kunnen loggen als u de sites bezoekt.) U kunt cookies uitschakelen, maar dit zal uw online ervaring beïnvloeden. Hieronder vindt u meer informatie over cookies.

Gebruik van verzamelde gegevens

Pearl Izumi gebruikt ingevoerde gegevens om aan uw verzoeken te voldoen en om de sites en het materiaal daarop te verbeteren. Pearl Izumi kan van tijd tot tijd verslagen opstellen voor adverteerders, sponsoren, gelieerde bedrijven en leveranciers waarin anonieme, samengevoegde informatie staat over onze gebruikers en klanten, zoals gegevens over demografie, leeftijd en online gebruik. Deze informatie stelt Pearl Izumi in staat om te zorgen voor content en aanbiedingen die maximale relevantie hebben voor gebruikers om nauwer samen te werken met adverteerders. In deze verslagen staan geen tot personen herleidbare gegevens.

Pearl Izumi gebruikt persoonlijke gegevens om aan gebruikers op hen toegesneden, persoonlijke content te tonen of te sturen en om gebruikers nieuwsbrieven, post, e-mails, aanbiedingen, reclamemateriaal, enquêtes en andere updates, informatie of aanbiedingen te sturen. Een gebruiker kan te allen tijde aangeven deze informatie niet te willen ontvangen door op de link in een dergelijke e-mail te klikken. Pearl Izumi gebruikt de verzamelde gegevens ook om producten en diensten te evalueren en administreren, om aan verzoeken van klanten te voldoen, om in te spelen op mogelijke toekomstige problemen, zoals problemen in de navigatie op onze sites of de bereikbaarheid van bepaalde onderdelen, en om trends onder gebruikers te meten om vast te stellen welke producten en diensten het populairst zijn bij gebruikers.

Het delen van verzamelde gegevens

Persoonlijke gegevens zijn in te zien door Pearl Izumi en de technici en consultants die zorgen dat de site beschikbaar en bereikbaar is. Anonieme informatie is beschikbaar voor Pearl Izumi’s adverteerders, sponsoren, zakenpartners en partners op het gebied van reclame. Pearl Izumi deelt uw persoonlijke gegevens alleen met derden op de wijze zoals hieronder beschreven.

Pearl Izumi en tussenpersonen

Pearl Izumi kan gebruikmaken van zowel anonieme, samengevoegde demografische data als iedere vorm van persoonlijke gegevens die u verstrekt voor interne marketingdoeleinden, waaronder ook het versturen van berichten over nieuwe producten. Alle bedrijven die voor of met Pearl Izumi werken moeten zich houden aan ons privacybeleid. Het is hun niet toegestaan om uw gegevens te verkopen of anderszins te openbaren aan derde partijen behalve op de wijze die door Pearl Izumi en u is goedgekeurd, of zoals de wet toestaat of vereist. DOOR IN TE STEMMEN MET DIT PRIVACYBELEID GEEFT U ONS TOESTEMMING OM UW PERSOONLIJKE GEGEVENS TE DELEN VIA EN MET AAN ONS GELIEERDE BEDRIJVEN.

Adverteerders, sponsoren, zakenpartners en partners op het gebied van reclame.

Pearl Izumi deelt anonieme, samengevoegde demografische gegevens en anonieme gegevens die zijn verkregen door cookies en soortgelijke technologieën met onze sponsoren, zakenpartners, partners op het gebied van reclame en deelnemende leveranciers. Bij het ter hand stellen van deze verslagen aan deze derde partijen wordt geen tot een persoon herleidbare informatie, zoals creditcardgegevens, geopenbaard.

Uw e-mailadres wordt niet gedeeld met derde partijen, tenzij u, door hiervoor te kiezen, ermee akkoord gaat informatie te ontvangen van derde partijen. Met andere woorden, we kunnen namens onze zakenpartners aan gebruikers per e-mail aanbiedingen doorsturen over een bepaald product of een bepaalde dienst waarvoor u mogelijk belangstelling heeft, maar alleen als u heeft aangegeven dat u dergelijke aanbiedingen wilt ontvangen. Als u dergelijke aanbiedingen wenst te ontvangen, zullen we uw naam of e-mailadres niet delen met of openbaar maken aan deze zakenpartners, maar zullen we u de informatie of aanbiedingen namens hen sturen. Daardoor zijn wij het die de aanbiedingen versturen, hoewel we mogelijk van onze zakenpartners een vergoeding ontvangen voor deze service, zodat uw persoonlijke gegevens nooit worden gedeeld met een derde partij van buiten. Natuurlijk kunt u te allen tijde aangeven dergelijke aanbiedingen niet te willen ontvangen.

Soms zullen we u de mogelijkheid bieden ervoor te kiezen om per e-mail aanbiedingen te ontvangen van derde partijen die niet aan ons gelieerd zijn. Als u besluit gebruik te maken van deze aanbiedingen, zullen we, met uw toestemming, uw contactgegevens aan de derde partij ter beschikking stellen. Wij raden bezoekers aan om het privacybeleid van deze bedrijven goed te bekijken. We zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid en de privacyprocedures van een derde partij.

U moet zich ervan bewust zijn dat, als u vrijwillig persoons- of andere gegevens online openbaar maakt in een community, die informatie door anderen kan worden verzameld en gebruikt. Bijvoorbeeld, als u gebruik maakt van chat, van forums of van bulletinboards of als u persoonlijke gegevens (zoals uw e-mailadres) online post, dan kan u ongevraagde berichten van anderen ontvangen. Wij hebben geen zeggenschap over dergelijk gebruik van uw persoonlijke gegevens.

Creditcardgegevens

Uw creditcardbedrijf zal, net als bij alle andere transacties, alle relevante informatie hebben over de naam van de verkoper, de aangekochte items, de datum, de totale kosten en andere informatie die nodig is om de transactie te verwerken. Pearl Izumi zal niet op een andere manier persoonsgegevens aan uw creditcardbedrijf beschikbaar stellen zonder uw toestemming.

Belangrijk

Pearl Izumi behoudt zich in de volgende gevallen het recht voor om iedere vorm van gegevens